Oferta archiwalna

Kierownik Zespołu BHP

Oferta archiwalna

6 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


kierownik Wadowice, pracownik biurowy Wadowice, Wadowice

 • Realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nadzór
  nad przestrzeganiem przepisów i uzgodnień z zakresu BHP oraz nad
  prawidłowym funkcjonowaniem i stałym udoskonalaniem systemu zarządzania
  BHP
 • Zarządzanie zespołem BHP
 • Nadzór nad prowadzeniem pomiarów środowiska pracy
 • Przestrzeganie wewnętrznych procedur wypadkowych
 • Zapewnienie realizacji przepisów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Spółce,
 • Ocena ryzyka związanego z wykonywanymi pracami - udział w ocenie ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja,
 • Rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka,
 • Podejmowanie
  aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze
  bhp, w szczególności eliminacje wypadków i zagrożeń wypadkowych.
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla całej organizacji,
 • Kontrola
  warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i ppoż przede wszystkim
  na budowach realizowanych przez Spółkę, - częste wyjazdy służbowe,
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • Prowadzenie
  dokumentacji wymaganej przepisami, udział w tworzeniu wewnętrznych
  zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu bhp,
 • Planowanie,
  organizowanie i przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń w
  zakresie bhp i p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 • Nadzorowanie aktualności badań lekarskich, kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • przygotowywanie
  części merytorycznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  wynikających z przepisów BHP (w tym m.in. odzież i obuwie ochronne,
  zaopatrzenie w napoje i posiłki profilaktyczne.


Wymagania

Wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp
Aktualnego szkolenia okresowego dla służb BHP,
Minimum 2-letniego stażu pracy na stanowisku BHP w firmie budowlanej lub produkcyjnej - warunek konieczny
Aktualnego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Gotowości do wyjazdów służbowych,
Czynnego prawa jazdy kat. B.


Oferujemy

Udział w ciekawych projektach
Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pakiet socjalny: karta Mulrisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
Niezbędne narzędzia pracy


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.15, wyświetleń: 868

nr ogłoszenia: 1444